CENNIK USŁUG

Archiwizacja dokumentów kat. B (do B10 włącznie)
więcej informacji...
mniej informacji...
Rozpoznanie przynależności zespołowej, opisanie jednostek archiwalnych, stworzenie elektronicznej ewidencji dokumentacji.
*Cena: od 50zł / 1mb (metr bieżący)
*Podane ceny są cenami brutto, nie zawierają kosztów materiałów do archiwizacji.
Archiwizacja dokumentów kat. B (pow. B10 – B25, B50/BE50)
więcej informacji...
mniej informacji...
Rozpoznanie przynależności zespołowej, opisanie jednostek archiwalnych i ich wewnętrzne uporządkowanie, stworzenie elektronicznej ewidencji dokumentacji.
*Cena: od 350zł / 1mb (metr bieżący)
*Podane ceny są cenami brutto, nie zawierają kosztów materiałów do archiwizacji.
Archiwizacja dokumentów kat. A
więcej informacji...
mniej informacji...
Rozpoznanie przynależności zespołowej, opisanie jednostek archiwalnych i ich wewnętrzne uporządkowanie, paginacja, stworzenie elektronicznej ewidencji dokumentacji
*Cena: od 500zł / 1mb (metr bieżący)
*Podane ceny są cenami brutto, nie zawierają kosztów materiałów do archiwizacji.
Wydzielenie dokumentacji do brakowania
*Cena: od 30zł / 1mb (metr bieżący)
Obsługa archiwum u Klienta
*Cena (brutto): od 50zł / 1h
1-dniowe szkolenie kancelaryjno-archiwalne (8h dydaktycznych)
*Cena (brutto): 450 zł/os.*
*w przypadku szkoleń zamkniętych cena ustalana indywidualnie
Świadczenie usług szkoleniowych dla firm zewnętrznych
*Cena (brutto): 1000 zł/1 dzień*
*w przypadku 3-dniowych kursów cena ustalana indywidualnie
3-dniowy kurs kancelaryjno-archiwalny (I i II stopień – 34 h dydaktyczne)
*Cena (brutto): 980 zł/os.*
*w przypadku szkoleń zamkniętych cena ustalana indywidualnie
*Cena zawiera: udział w zajęciach, serwis kawowy, obiad, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia i do 30 dni po jego ukończeniu, certyfikat ukończenia.
Komplet normatywów + projekt zarządzenia/uchwały
*Cena (brutto): od 1500zł

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię
Pole nie może być puste.
Nazwisko
Pole nie może być puste.
Email
Pole nie może być puste.
Numer telefonu
Pole nie może być puste.
Twoja wiadomość
Pole nie może być puste.
Zgoda jest wymagana.