Szkolenia

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu oferujemy szereg szkoleń z zakresu prawidłowego postępowania z dokumentacją.

W naszej ofercie posiadamy m.in.:

34-godzinny kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,

 • 34-godzinny kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu I stopnia),
 • szkolenia z zakresu prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt,
 • szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych,
 • szkolenia z zakresu archiwizacji i brakowania dokumentacji w jednostkach Policji,
 • szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej po zmianach w 2019 r.,
 • szkolenia z ochrony danych osobowych w archiwach zakładowych i składnicach akt,
 • konsultacje z zakresu postępowania z dokumentacją,
 • warsztaty archiwistyczne.
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi wykładowcami-praktykami, dzięki czemu nasze szkolenia są tak efektywne.
Nasi wykładowcy pozostają do Państwa dyspozycji również 30 dni po zakończeniu zajęć, zapewniając dalsze wsparcie merytoryczne.
Oferujemy szkolenia w formule otwartej i zamkniętej, istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń w weekendy.
Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i ciągle poszerzamy naszą ofertę edukacyjną.
Grafik Szkoleń
Grafik Szkoleń
Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w jednostce (forma online)
więcej informacji...
mniej informacji...

Program:

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją:
  1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach resortowych po 1.01.2019 r.
  2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  3. Narodowy zasób archiwalny
  4. Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
  5. Państwowa sieć archiwalna
  6. Formy ochrony prawnej
  7. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  8. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
  9. Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej
  10. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
  11. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 2. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
  1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
  4. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w podmiocie
  5. Systemy kancelaryjne
  6. Instrukcja kancelaryjna
  7. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 3. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/ składnicy akt:
  1. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
   1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
   2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
   3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
   4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
   5. Wyposażenie archiwum zakładowego
   6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
   7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
   8. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
   9. Udostępnianie dokumentacji
   10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
   11. Konserwacja akt
   12. Przekazywane akt do archiwum państwowego
   13. Kontrola archiwum zakładowego
  2. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
  3. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac
  4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
Archiwizacja dokumentów – warsztaty (forma on-line)
więcej informacji...
mniej informacji...

Program:

 1. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych:
  1. studia wstępne;
  2. rozpoznanie przynależności zespołowej;
  3. segregacja i systematyzacja;
  4. weryfikacja kategorii archiwalnych,
  5. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  6. archiwizowanie materiałów archiwalnych,
  7. archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  8. uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym,
  9. nadawanie układu dokumentacji w zespole,
  10. inwentaryzacja,
  11. znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej),
  12. opracowanie krótkiego rysu historycznego jednostki organizacyjnej.
 2. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.
 3. Ćwiczenia:
  1. Stosowanie wykazu akt
  2. Wypełnianie spisu spraw;
  3. Opisywanie teczek aktowych;
  4. Uzupełnianie opisów
  5. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych (w tym dokumentacji technicznej, informatycznych nośników danych);
  6. Prowadzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych;
  7. Wypełnianie karty udostępnienia akt/rejestru udostępnień;
  8. Sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania;
  9. Przygotowanie protokołu zaginięcia/ uszkodzenia/ zniszczenia akt;
  10. Przygotowanie protokołu wycofania dokumentacji ze stanu archiwum;
  11. Sporządzanie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej;
  12. Sporządzanie spisu materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego;
  13. Sprawozdanie z działalności archiwum.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię
Pole nie może być puste.
Nazwisko
Pole nie może być puste.
Email
Pole nie może być puste.
Numer telefonu
Pole nie może być puste.
Twoja wiadomość
Pole nie może być puste.
Zgoda jest wymagana.